FUNGSI

Mengumpul, memproses, menyimpan, mencapai dan menyebar data / maklumat bagi menyokong aktiviti utama

Pengurus dan pembuat keputusan di sekolah,PPD,JPN dan KPM.