PIAGAM PELANGGAN

  • Melahirkan Pengurusan Sekolah Yang Berkualiti Selaras Dengan Wawasan Pendidikan Negara.
  • Memastikan sistem pendidikan di daerah ini dapat berjalan dengan baik bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan.
  • Memastikan segala program pendidikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, disiplin dan keceriaan dijalankan dengan sempurna mengikut piawaian yang ditetapkan.
  • Sentiasa peka kepada kehendak dan keperluan pelanggan (murid, guru, masyarakat dan Negara).
  • Mewujudkan kerjasama, persefahaman dalaman dan luaran dengan masyarakat demi meningkatkan prestasi pendidikan daerah.
  • Membuat lawatan penyeliaan terhadap sekolah-sekolah yang berkaitan dari semasa ke semasa untuk menentukan sekolah diurus dengan cekap dan berkesan mengikut sasaran yang ditetapkan.
  • Sentiasa membantu serta memberi layanan yang mesra dan segera